ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070290
รหัส Smis 8 หลัก :
  24020145
รหัส Obec 6 หลัก :
  070290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งยายชี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Whatthungyaichee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทุ่งยายชี
ตำบล :
  ท่าตะเกียบ
อำเภอ :
  ท่าตะเกียบ
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24160
โทรศัพท์ :
  038086294
โทรสาร :
  038086295
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2501
อีเมล์ :
  admin@tyschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช.2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตะเกียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:47:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี


นายสมภพ ดวงชอุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน