ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสียัดพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070318
รหัส Smis 8 หลัก :
  24020151
รหัส Obec 6 หลัก :
  070318
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สียัดพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  siyatphatthana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านคลองตะเคียน
ตำบล :
  ท่าตะเกียบ
อำเภอ :
  ท่าตะเกียบ
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24160
โทรศัพท์ :
  0806664979
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2545
อีเมล์ :
  seeyad.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตคุณภาพที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตะเกียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:56:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสียัดพัฒนา


ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสียัดพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน