ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070329
รหัส Smis 8 หลัก :
  24022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  070329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเปี่ยมนิโครธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpiamnigrodharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน35
ตำบล :
  หัวไทร
อำเภอ :
  บางคล้า
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24110
โทรศัพท์ :
  038-088-625
โทรสาร :
  038-088-624
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิ.ย.2519
อีเมล์ :
  watpiam_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2564 เวลา 10:35:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม


นายสุวิทย์ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2