ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070334
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  070334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phaidampittayakom ratchamangkalapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านไผ่ดำ
ตำบล :
  ศาลาแดง
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-132073
โทรสาร :
  038-132073
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12พฤษภาคม 2531
อีเมล์ :
  phaidampit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลาแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:07:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นายวิเชียร นิกรประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน