ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาณิตวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070339
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012018
รหัส Obec 6 หลัก :
  070339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผาณิตวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHANITWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านอู่ตะเภา
ตำบล :
  บางกรูด
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  0-3813-1841
โทรสาร :
  0-3813-1841
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/06/2500
อีเมล์ :
  Phanitwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกรูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:12:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผาณิตวิทยา


นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาณิตวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน