ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070340
รหัส Smis 8 หลัก :
  24012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  070340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วิทยาราษฎร์รังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Witthayarat Rangsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชุมชนเทศบาลบ้านโพธิ์
ตำบล :
  บ้านโพธิ์
อำเภอ :
  บ้านโพธิ์
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24140
โทรศัพท์ :
  038-587376
โทรสาร :
  038-587376
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  wittayarat.school@htmai
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2563 เวลา 14:12:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์


นายสมศักดิ์ สนกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน