ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070345
รหัส Smis 8 หลัก :
  24022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  070345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชสาส์นวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ratchasanwittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางคา
ตำบล :
  บางคา
อำเภอ :
  ราชสาส์น
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24120
โทรศัพท์ :
  0-3859-1078
โทรสาร :
  038591078
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:52:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา


นายวิโรจน์ จำปาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสาส์นวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน