ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070348
รหัส Smis 8 หลัก :
  24022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  070348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไผ่แก้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phaikaewvittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านไผ่แก้ว
ตำบล :
  แปลงยาว
อำเภอ :
  แปลงยาว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24190
โทรศัพท์ :
  0-3858-5591
โทรสาร :
  0385895590
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2513
อีเมล์ :
  phaikaew111@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แปลงยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10:30:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา


นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน