ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290068
รหัส Smis 8 หลัก :
  25010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  290068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wat khok udom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกอุดม
ตำบล :
  หนองกี่
อำเภอ :
  กบินทร์บุรี
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25110
โทรศัพท์ :
  0-3720-4052
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มกราคม 2471
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 14:35:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกอุดม


นายภัคพล นามจิรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน