ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290269
รหัส Smis 8 หลัก :
  25012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  290269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา ๗
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ThairathWitthaya 7
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านขอนขว้าง
ตำบล :
  ดงขี้เหล็ก
อำเภอ :
  เมืองปราจีนบุรี
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25000
โทรศัพท์ :
  037570419
โทรสาร :
  037570419
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08032523
อีเมล์ :
  sukhoti1747@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:24:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗


นายประเสริฐ พรมพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน