ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170017
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  170017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattachang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าช้าง
ตำบล :
  ท่าช้าง
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15:36:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)


นางสาวรัตนาภรณ์ อินทร์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน