ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวันครู 2504
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170094
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010055
รหัส Obec 6 หลัก :
  170094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วันครู 2504
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wankru2504
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคลองกระทุ่ม
ตำบล :
  เกาะโพธิ์
อำเภอ :
  ปากพลี
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  wankru2504@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14:43:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวันครู 2504ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู 2504

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน