ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170132
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  170132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchongtakian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านช่องตะเคียน
ตำบล :
  พระอาจารย์
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  chongtakia@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระอาจารย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09:50:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)


นางรสิตา กุดแถลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน