ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลอง 23
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170133
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  170133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลอง 23
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhlong23
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปากบึง
ตำบล :
  ศีรษะกระบือ
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  21620
โทรศัพท์ :
  037-308097
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  banklong23school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศีรษะกระบือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13:24:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลอง 23


นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 23

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน