ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170143
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  170143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonwatampasiriwong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน-
ตำบล :
  คลองใหญ่
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  037-391311
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  watampa04072476@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:37:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน