ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740307
รหัส Smis 8 หลัก :
  27022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  740307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  romklaowattananakron sakaeo ratcharmangkalaphisek School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคลองทราย
ตำบล :
  หนองตะเคียนบอน
อำเภอ :
  วัฒนานคร
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27160
โทรศัพท์ :
  037243620
โทรสาร :
  037243074
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31 มีนาคม 2531
อีเมล์ :
  inforgraphic.rwr@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  206
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตะเคียนบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  126 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  36 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 11:33:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก


นายอภิรัฐร์ รอดเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2