ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอรัญประเทศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740308
รหัส Smis 8 หลัก :
  27022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  740308
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อรัญประเทศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Aranprathet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  อรัญประเทศ
อำเภอ :
  อรัญประเทศ
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27120
โทรศัพท์ :
  037231135
โทรสาร :
  037221061
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2491
อีเมล์ :
  aran@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  206
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อรัญประเทศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13:07:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอรัญประเทศ


นายประสาน เลือดทหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2