ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740309
รหัส Smis 8 หลัก :
  27022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  740309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองน้ำใสวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Klongnamsaiwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านตลาดใหม่
ตำบล :
  ผ่านศึก
อำเภอ :
  อรัญประเทศ
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27120
โทรศัพท์ :
  037247451
โทรสาร :
  037247451
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  mklongnumsai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ผ่านศึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  168 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:56:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร


นางสุมาลี รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน