ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200156
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030005
รหัส Obec 6 หลัก :
  200156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGYAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองใหญ่พัฒนา
ตำบล :
  ครบุรี
อำเภอ :
  ครบุรี
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30250
โทรศัพท์ :
  0-4443-0480
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2509
อีเมล์ :
  bannanongyaischool.ny@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ครบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09:34:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่


นายเบ็ญจพล แสงภารา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2