ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200226
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070142
รหัส Obec 6 หลัก :
  200226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwitthaya82 Khoktongcharern
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านอุดมสุข
ตำบล :
  ท่าลาด
อำเภอ :
  ชุมพวง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  0817905769
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กรกฎาคม 2506
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 12:34:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)


นายสุรพล ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2