ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200228
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070153
รหัส Obec 6 หลัก :
  200228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyang wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านยาง
ตำบล :
  โนนยอ
อำเภอ :
  ชุมพวง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  0-44487960
โทรสาร :
  0-44487960
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ก.ค. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนยอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15:26:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางวิทยา


นายชยพล ระดมผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2