ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200238
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070133
รหัส Obec 6 หลัก :
  200238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ศรีบรรจง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphosribanjong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านตาจง
ตำบล :
  ตลาดไทร
อำเภอ :
  ชุมพวง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  phosribanjongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09:21:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง


นายปิยะ ประกอบผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2