ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200251
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070135
รหัส Obec 6 หลัก :
  200251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGTAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านบ้านหนองตาดพัฒนา
ตำบล :
  ตลาดไทร
อำเภอ :
  ชุมพวง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  044-082121
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14:12:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2