ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนลำดวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200261
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070164
รหัส Obec 6 หลัก :
  200261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนลำดวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDORNLAMDUAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านดอนลำดวน
ตำบล :
  ประสุข
อำเภอ :
  ชุมพวง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  044082145
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2503
อีเมล์ :
  bandornlamduan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นม.7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:04:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนลำดวน


นายจักรี บุญเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนลำดวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2