ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนโนนแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200403
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070176
รหัส Obec 6 หลัก :
  200403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนโนนแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonnondaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านชุมชนตลาดโนนแดง
ตำบล :
  โนนแดง
อำเภอ :
  โนนแดง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30360
โทรศัพท์ :
  0-4448-5104
โทรสาร :
  0-4448-5104
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  cnd_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09:39:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนโนนแดง


นายถวิล รัตนพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนแดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2