ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200410
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070173
รหัส Obec 6 หลัก :
  200410
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONYAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านศรีวัฒนา
ตำบล :
  ดอนยาวใหญ่
อำเภอ :
  โนนแดง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30360
โทรศัพท์ :
  044-977225
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2465
อีเมล์ :
  donyao2013@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนยาวใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09:42:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนยาว


นายปัญญา สิทธิจันทร์เสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2