ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200416
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070191
รหัส Obec 6 หลัก :
  200416
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คูเตยราษฎร์สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kutey school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคูและบ้านเตย
ตำบล :
  สำพะเนียง
อำเภอ :
  โนนแดง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30360
โทรศัพท์ :
  0-4443-0004
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กุมภาพันธ์ 2520
อีเมล์ :
  jenuwat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำพะเนียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี


นายจักรพัฒน์ พรมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2