ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200417
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070188
รหัส Obec 6 หลัก :
  200417
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banfang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านฝาง
ตำบล :
  สำพะเนียง
อำเภอ :
  โนนแดง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30360
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำพะเนียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 11:29:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝาง


ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์ ชมภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2