ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200443
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050104
รหัส Obec 6 หลัก :
  200443
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  hoklongkrasungschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหอกลอง
ตำบล :
  ด่านจาก
อำเภอ :
  โนนไทย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  081 9672596
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  hoklongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านจาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:40:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)


นายวรเอก อามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2