ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200532
รหัส Smis 8 หลัก :
  30010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  200532
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banperg school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านเพิก
ตำบล :
  หลุมข้าว
อำเภอ :
  โนนสูง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30160
โทรศัพท์ :
  044082267
โทรสาร :
  044-326248
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  banpergw@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลุมข้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:54:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)


นางมนสิชา บุญทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน