ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200607
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070001
รหัส Obec 6 หลัก :
  200607
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระทุ่มราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KRATOOMRAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านกระทุ่มราย
ตำบล :
  กระทุ่มราย
อำเภอ :
  ประทาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30180
โทรศัพท์ :
  0-4475-4695
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 สิงหาคม 2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระทุ่มราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 12:35:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย


นายเจริญ ดวงมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2