ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200608
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070002
รหัส Obec 6 หลัก :
  200608
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขว้าวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhwaovittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเขว้า
ตำบล :
  กระทุ่มราย
อำเภอ :
  ประทาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  bankwaovittaya.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระทุ่มราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 10:18:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา


นายเกรียงศักดิ์ เกษทองมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2