ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนช่องแมวพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200615
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070011
รหัส Obec 6 หลัก :
  200615
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ช่องแมวพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chongmaewphittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านช่องแมว
ตำบล :
  ดอนมัน
อำเภอ :
  ประทาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กค. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนมัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 14:42:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนช่องแมวพิทยา


นางณัฐพร ธรรมโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแมวพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2