ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200617
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070012
รหัส Obec 6 หลัก :
  200617
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนใหญ่พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donyaipattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านดอนใหญ่
ตำบล :
  ดอนมัน
อำเภอ :
  ประทาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนมัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13:22:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา


นายนภัสดล ปุ้งปูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2