ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200623
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070021
รหัส Obec 6 หลัก :
  200623
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoklamkheelek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกล่าม
ตำบล :
  ทุ่งสว่าง
อำเภอ :
  ประทาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 12:09:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก


นายเอกสรรค์ บุญฮวด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2