ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหันเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200637
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070037
รหัส Obec 6 หลัก :
  200637
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหันเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhantoey
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองซาด
ตำบล :
  ประทาย
อำเภอ :
  ประทาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30180
โทรศัพท์ :
  0-4447-9167
โทรสาร :
  0-4447-9167
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประทาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14:54:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหันเตยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันเตย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2