ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200653
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070049
รหัส Obec 6 หลัก :
  200653
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านโคกสีโนนรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOKSEENONRANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกสี
ตำบล :
  วังไม้แดง
อำเภอ :
  ประทาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤศจิกายน 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังไม้แดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:58:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2