ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200654
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070050
รหัส Obec 6 หลัก :
  200654
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadbanumjannonjew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านอุ่มจาน
ตำบล :
  วังไม้แดง
อำเภอ :
  ประทาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30180
โทรศัพท์ :
  0-4443-0242
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังไม้แดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 07:40:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว


นายเสกสรรค์ ทีทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2