ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200658
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070053
รหัส Obec 6 หลัก :
  200658
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbankokpednongmaitaipitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโคกเพ็ด
ตำบล :
  หนองค่าย
อำเภอ :
  ประทาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30180
โทรศัพท์ :
  0-4443-0234
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 ตุลาคม 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองค่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 22:33:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา


นางจิรภรณ์ ส่งเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2