ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200669
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070063
รหัส Obec 6 หลัก :
  200669
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สี่แยกศรีอรัญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  seeyaksiarunvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโกรกหิน
ตำบล :
  หันห้วยทราย
อำเภอ :
  ประทาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30180
โทรศัพท์ :
  095-471-1990
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/11/2442
อีเมล์ :
  sosowo66@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2563 เวลา 14:16:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา


นางภัทราภรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2