ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200716
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030135
รหัส Obec 6 หลัก :
  200716
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pakthongchaichunhawan wittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านถนนนิวาสดำเนิน
ตำบล :
  เมืองปัก
อำเภอ :
  ปักธงชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30150
โทรศัพท์ :
  0942901559
โทรสาร :
  044441177
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7/8/2461
อีเมล์ :
  pakchun2014@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเมืองปัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19:24:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร


นายเฉลิมยศ พุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2