ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200822
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070076
รหัส Obec 6 หลัก :
  200822
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนเขว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Donkwao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนเขว้า
ตำบล :
  ชีวาน
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  0862516021
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2500
อีเมล์ :
  donkwaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชีวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 21:19:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนเขว้า


นางสาววราพร เลขะวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขว้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2