ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200834
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070069
รหัส Obec 6 หลัก :
  200834
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนพุทรา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONPUTSA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโนนพุทรา
ตำบล :
  กระชอน
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กรกฎาคม 2505
อีเมล์ :
  nonputsa_101@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระชอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  69 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16:10:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนพุทรา


ว่าที่ร้อยตรีสุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพุทรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2