ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะกอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200835
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070080
รหัส Obec 6 หลัก :
  200835
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะกอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmakok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านมะกอก
ตำบล :
  ดงใหญ่
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 15:25:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะกอก


นายอนุชิต แก้วคูนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2