ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์สโมสร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200837
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070070
รหัส Obec 6 หลัก :
  200837
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราษฎร์สโมสร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rassamosorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกระชอน
ตำบล :
  กระชอน
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  0-4400-1247
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  rassamosor@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระชอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  42 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:57:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราษฎร์สโมสร


นายเกษม สมมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สโมสร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2