ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200840
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070090
รหัส Obec 6 หลัก :
  200840
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมสร้างตนเองพิมาย 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NikomSangTonEngPhimai 3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านจำนงค์ภูมิเวศน์
ตำบล :
  นิคมสร้างตนเอง
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  044 082457
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กันยายน 2504
อีเมล์ :
  nikom3_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16:24:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3


นายธเนศ ทองน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2