ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200844
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070092
รหัส Obec 6 หลัก :
  200844
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonkrabeangnonghuachangsamackee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างฯ
ตำบล :
  นิคมสร้างตนเอง
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  nkbschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมสร้างตนเอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14:30:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี


นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2