ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200847
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070095
รหัส Obec 6 หลัก :
  200847
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ฉมวก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAICHAMUAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านใหม่ฉมวกเหนือ
ตำบล :
  นิคมสร้างตนเอง
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมสร้างตนเอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 22:35:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก


นายวันชัย ปานสาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2