ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200848
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070105
รหัส Obec 6 หลัก :
  200848
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหนองจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Choomchonbannongjik school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองจิก
ตำบล :
  โบสถ์
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  0-4496-5050
โทรสาร :
  0-4496-5053
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 เมษายน 2479
อีเมล์ :
  4289pensiri@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โบสถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 12:46:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก


นายอาณัชร์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2