ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200854
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070110
รหัส Obec 6 หลัก :
  200854
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGKAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองขาม
ตำบล :
  โบสถ์
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  0935068032
โทรสาร :
   -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/07/2483
อีเมล์ :
  kanuingtachang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โบสถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09:01:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขาม


นายวรากร วรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2